مانیتورینگ

در شرکت‌ها و سازمان های امروزی، مانیتورینگ اهمیت ویژه‌ای دارد و اگر آن را به حساب نیاوریم به ساده ترین بیان دیگر هیچ نوع مستندات یا محک عینی و قابل مشاهده برای نحوه‌ی رفتار شبکه در اختیار نخواهیم داشت.

در دسترس بودن سرویس‌های یک سازمان یکی از جنبه‌های مهم در بحث امنیت اطلاعات می‌باشد که همیشه نگرانی فراوانی را برای مدیران شبکه سازمان‌ها به همراه دارد. این در حالی است که در دسترس بودن اطلاعات یکی از موارد مهمی است که از طریق سیستم‌های مانیتورینگ کنترل و تضمین میگردد.

امکانات سیستم مانیتورینگ:

  • رصد اطلاعات
  • هشدار وقوع یک رخداد
  • عکس العمل هوشمندانه
  • گزارش

اهمیت سیستم مانیتورینگ در دنیای امروزه بر کسی پوشیده نیست لذا مرکز آپا دانشگاه سمنان آمادگی لازم جهت راه اندازی سیستم مانیتورینگ و یا مراکز NOC برای تمام سازمان‏های دولتی و خصوصی را دارد.