راه‌اندازی پروتکل SSH بر روی سرور

SSH پروتکلی برای ارتباط امن با یک کامپیوتر از راه دور و از طریق خط فرمان است. این پروتکل نیازمندیهای محرمانگی و جامعیت را تامین میکند.

 

دانلود مقاله