دوره آموزشی آشنایی با تهدیدات سایبری صنایع

با توجه به تهدیدات متعدد حوزه‌ی شبکه‌های صنعتی و با عنایت به اهمیت فراوان این شبکه‌ها نیاز است تا گامی در جهت آشنایی با تهدیدات سایبری صنایع برداشته شود و همچنین برنامه‌ای برای پاسخ به این حوادث تهیه شود. لذا شرکت در دوره‌ی دو روزه آشنایی با تهدیدات سایبری صنایع و تهیه برنامه پاسخ اضطراری به حوادث سایبری (CERP) به تمام کارشناسان ابزار دقیق و فناوری اطلاعات صنایع توصیه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر:

۳۱۵۳۵۰۱۹

Info.cert@semnan.ac.ir

آی‌دی شبکه‌های اجتماعی: semcert@