باج افزار رابین هود از درایور آسیب‌پذیر قدیمی سوء استفاده می‌کند

شرکت سوفوس دو مورد حمله باج افزاری را تحلیل کرده است که در آن‌ها از یک درایور مجاز و دارای امضای دیجیتال معتبر استفاده شده است. در این حملات ابتدا از یک آسیب‌پذیری موجود در این درایور برای از کار انداختن مکانیزم‌های امنیتی استفاده شده است. این درایور بخشی از یک بسته نرم‌افزاری است که توسط گیگابایت، تولیدکننده مادربرد، منتشر شده و اکنون منسوخ شده است.